/Users/josepmariafontseresidera/Downloads/google612d75ea89f49b80.html
top of page
  • Foto del escritorMariona Fernández

Paraules / Palabras

Inicio de la presentación que hicimos de Talleres islados, programa 2020, décimo aniversario, en la Librería Laie de Barcelona, el pasado viernes 13.12.2019. Y una galeria de imágenes con islados, islables y maestros.

Inici de la presentació que vam fer de Talleres islados, programa 2020, desè aniversari, a la Llibreria Laie de Barcelona, el divendres passat 13.12.2019. I una galeria d'imatges amb islados, islables i mestres.


CAT

Tinc una estranya relació amb la paraula, sobretot amb la paraula escrita, que no es pot servir de cap element, de cap gest, de cap mirada, no es pot servir de res que no sigui ella mateixa. La paraula, que ens fa humans, és també la nostra presó, només podem expressar allò que ens permet la combinació de 28 signes d'un alfabet. "Nuestro límite es nuestro ser: somos gracias a él", resumia José M. Valverde. Més enllà de la paraula hi ha el món infinit de tot el que no es pot nomenar.

Ingmar Bergman deia que el teatre només necessita un text i un cos, una veu que li doni vida, alè. Que tota la resta és superflu. Però en canvi, es rendia a la fascinació que l'hi produïa la tramoia, els decorats, les llums, l'artificiositat, la simulació. Una cosa semblant em passa a mi amb la paraula. Sé que tot allò que no necessita paraules i tot allò que la paraula mai podrà posseir, on no pot arribar, és la realitat a la qual pertanyem, de la que no voldria allunyar-me. Però com Bergman es rendia a la tramoia, jo em rendeixo a la fascinació que em produeix la paraula i els mons virtuals que ha creat, una mena de tramoia, de decorat, en el que vivim immersos des de fa mil·lennis sense ser-ne gairebé conscients. De fet, impossibilitats de sortir-ne.

Un cop sabut això, que som humans perquè parlem i parlem perquè som humans, i som conscients inclús de la parla, sabem que l'ús de la paraula té moltes cares, però ho resumiré en dues.

Una cara que fa estremir, que fa por, que genera tota la maldat que ara pateix el món, la paraula per la qual ens vàrem investir déus, o per la que vàrem decidir que estàvem al capdamunt d'una cadena de categories, una paraula que va convertir l'evolució en progrés i el progrés en mercat; una paraula que va inventar guerres reals; una paraula maltractada que incideix en el món real destruint-lo.

Però hi ha una altra cara lligada a allò que en diem humanitats i que els que avui estem aquí d'una manera o altra en som seguidors, hereus, practicants. També aquí l'home és la mesura de totes les coses, d'aquí el nom. Però la frase adquireix un altre sentit. En aquesta banda, el llenguatge no està al servei de l'economia, la política, la religió, no està al servei de cap interès diferent del de la mateixa paraula, al de la memòria que genera, el de la bellesa que permet i crea, el de la saviesa que ens fa més bons, més plens, més rics i més conscients dels límits, més humans en el bon sentit de la paraula humans.

Talleres islados és un intent per mantenir la bondat de la paraula, o dit d'una altra manera de mantenir la paraula que ens fan bons. Talleres vol ser un reducte on la cara A de la paraula sobrevisqui sense cap mena d'interès coercitiu respecte el món real i els seus habitants. Un espai de resistència (ha dit algú) on la paraula respiri tranquil·la i creixi, amistosament, sense interessos que la dirigeixin, la prostitueixin o la buidin de significat. Per fer-ho, ja ho sabeu, ens servim de la generositat d'autores i autors que porten gran part de la seva vida dedicats a l'estudi, al plaer del text, a la seva passió.

Us dic tot això perquè aquests dies, amb l'excusa d'un aniversari, em pregunto per què vaig començar amb aquest projecte i per què seguim, amb en Fontserè, obstinats en una aventura que està molt lluny de ser una empresa amb els resultats que haurien de derivar-se d'aquesta paraula.

A la ràdio l'altre dia em preguntaven, si havíem complert els objectius. Els meus objectius secrets eren, primer de tot assistir a classe, accedir de la manera més rica que conec al coneixement, rebre gent a casa i compartir amb ella el millor que creiem que es pot oferir: quatre dies amb una persona sàvia, al voltant d'una taula i en un entorn que facilita molt la cara A del llenguatge. Haver nascut i crescut en una petita illa del Mediterrani ho facilita. Els objectius doncs, estan assolits. Portem més de 200 dies de classe i hi he faltat molt poc. Ens construeixen i ens han permès ser avui aquí, 900 inscripcions, vol dir que moltes persones han passat 4 dies intensos compartint el que nosaltres volíem viure. La vida ha fet la resta: ens ha regalat tempestes que ens han aïllat, amistats noves, amors. Hem viscut en cases de somni inimaginables abans, hem viatjat a Grècia, hem sabut què era el silenci, lluny de la cara B. Hem sentit que el món podia ser més amable, i hem sabut que ho podia ser, oh, paradoxa, gràcies a la paraula.

Crec que amb cada taller sabem una mica més tot el que no sabem. El món es va fent gran a mesura que els autors parlen. El que no coneixem és cada vegada més ampli, i el que coneixem també. Creixen al mateix temps coneixement i consciència de desconeixement.

Jo no hauria pogut anar a classe, ni en Fontserè tampoc, si no haguéssiu vingut. O sigui que us donem les gràcies, als que ja sou islados i als que us ho esteu pensant.ESP

Tengo una extraña relación con la palabra, sobre todo con la palabra escrita, que no se puede servir de ningún elemento, de ningún gesto, de ninguna mirada, no se puede servir de nada que no sea ella misma. La palabra que nos hace humanos, es también nuestra prisión, solo podemos expresar aquello que nos permite la combinación de 28 signos de un alfabeto. "Nuestro límite es nuestro ser: somos gracias a él", resumía José M. Valverde. Más allá de la palabra hay el mundo infinito de todo aquello que no se puede nombrar.

Ingmar Bergman decía que el teatro solo necesita un texto y un cuerpo, una voz que le dé vida, aliento. Que todo lo demás es superfluo. Pero en cambio, se rendía a la fascinación que le producía la tramoya, los decorados, las luces, la artificiosidad, la simulación. Una cosa parecida me pasa a mí con la palabra. Sé que todo aquello que no necesita palabras y todo aquello que la palabra nunca podrá poseer, donde no puede llegar, es la realidad a la que pertenecemos, de la que no querría haberme alejado. Pero como Bergman se rendía a la tramoya, yo me rindo a la fascinación que me produce la palabra y los mundos virtuales que ha creado, otro tipo de tramoya, de decorado, en el que vivimos inmersos desde hace milenios sin ser casi conscientes. De hecho, imposibilitados para salir.

Una vez sabido esto, que somos humanos porque hablamos y hablamos porque somos humanos, y somos conscientes incluso del habla, sabemos que el uso de la palabra tiene muchas caras, pero lo resumiré en dos.

Una cara que hace estremecer, que da miedo, que genera toda la maldad que ahora sufre el mundo, la palabra por la cual nos investimos dioses, o por la que decidimos que estábamos en lo alto de una cadena de categorías, una palabra que convirtió la evolución en progreso y el progreso en mercado; una palabra que inventó guerras reales; una palabra maltratada que incide en el mundo real destruyéndolo.

Pero hay otra cara ligada a aquello que llamamos humanidades y que los que hoy estamos aquí de una manera u otra somos seguidores, herederos, practicantes. También aquí el hombre es la medida de todas las cosas, de aquí el nombre. Pero la frase adquiere otro sentido. En este lado, el lenguaje no está al servicio de la economía, la política, la religión, no está al servicio de ningún interés diferente al de la propia palabra, al de la memoria que genera, al de la belleza que permite y crea, al de la sabiduría que nos hace más buenos, más plenos, más ricos y más conscientes de los límites, más humanos en el buen sentido de la palabra humanos.

Talleres islados es un intento para mantener la bondad de la palabra, o dicho de otro modo de mantener la palabra que nos hace mejores. Talleres quiere ser un reducto donde la cara A de la palabra sobreviva sin ningún tipo de interés coercitivo respeto el mundo real y sus habitantes. Un espacio de resistencia (ha dicho alguien) donde la palabra respire tranquila y crezca, amistosamente, sin intereses que la dirijan, la prostituyan o la vacíen de significado. Para hacerlo, ya lo sabéis, nos servimos de la generosidad de autoras y autores que llevan gran parte de su vida dedicados al estudio, al placer del texto, a su pasión.

Os digo todo esto porque estos días, con la excusa de un aniversario, me pregunto por qué empecé con este proyecto y por qué seguimos, con Fontserè, obstinados en una aventura que está muy lejos de ser una empresa con los resultados que tendrían que derivarse de esta palabra.

En la radio el otro día me preguntaban si habíamos cumplido los objetivos. En el 2010 mis objetivos secretos eran, antes que nada asistir en clase, acceder de la manera más bonita que conozco al conocimiento, recibir gente en casa y compartir con ella lo mejor que creemos que se puede ofrecer: cuatro días con una persona sabia, alrededor de una mesa y en un entorno que facilita mucho la cara A de el lenguaje. Haber nacido y crecido en una pequeña isla del Mediterráneo lo facilita. Los objetivos pues, están logrados. Llevamos más de 200 días de clase y he faltado muy poco. Nos construyen y nos han permitido estar hoy aquí, 900 inscripciones, quiere decir que muchas personas han pasado 4 días intensos compartiendo lo que nosotros queríamos vivir. La vida ha hecho el resto: nos ha regalado tormentas que nos han aislado, amistades nuevas, amores. Hemos vivido en casas de ensueño inimaginadas antes, hemos viajado a Grecia, hemos sabido qué era el silencio, lejos de la cara B. Hemos sentido que el mundo podía ser más amable, y hemos sabido que lo podía ser, oh, paradoja, gracias a la palabra.

Creo que con cada taller aprendemos algo más de todo lo que nos queda por aprender. El mundo se va haciendo grande a medida que los autores hablan. Lo que no conocemos es cada vez más amplio, y lo que conocemos también. Crecen al mismo tiempo conocimiento y conciencia de desconocimiento.

Yo no habría podido ir a clase, ni Fontserè tampoco, si no hubierais venido. O sea que os damos las gracias, a los que ya sois islados y a los que os lo estáis pensando.コメント


bottom of page